Yliopiston etusivulle Suomeksi
       Helsingin yliopisto Helsingin normaalilyseo
 
Lukion opiskelijakunta


 Helsingin normaalilyseo
PL 38 (Ratakatu 6)
00014 Helsingin yliopisto

posti-norssi helsinki.fi

Kanslia:
puh. 02941 28162 (klo 9-15)

Ylioppilastutkintoasiat:
puh. 02941 28164

Palautelomake              Sivukartta

Are you looking for a professional
study visit in the field of education?
Eduvisits in Finland

Instagram

Hallitus     Hallitushistoria     Toiminnan pohja

Norssin lukion opiskelijoille halutaan antaa vaikutusmahdollisuuksia

Koulumme on opiskelumyönteinen oppimisympäristö, jossa oppilaat, opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta arvostavat toisiaan ja jossa jokainen jäsen on tärkeä ja arvokas. Turvallisessa kouluyhteisössä opitaan ja harjoitellaan monipuolisia taitoja ja tietoja. Taidokkuudelle ja taiteellisuudelle annetaan runsaasti tilaisuuksia muun muassa koulun juhlissa. Oppilasta ja opiskelijaa kohdellaan yksilönä, jonka oppimista ja itsetunnon kasvua pyritään tukemaan. Heitä ohjataan tarkkailemaan ympäröivää maailmaa. Opiskelijakunta- ja tutortoiminta tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden vaikuttaa kouluyhteisössä ja kouluyhteisöön.

Kaikki Norssin lukiolaiset ovat mukana opiskelijakunnan päätöksenteossa

Lukion opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki Helsingin normaalilyseon lukion opiskelijat. Kaikilla sen jäsenillä on äänioikeus ja vaalikelpoisuus vuoden alussa järjestettävissä opiskelijakunnan vaaleissa, joissa valitaan lukion opiskelijakuntaa edustava lukion opiskelijakunnan hallitus. Hallitus tekee aloitteita ja antaa lausuntoja lukiolaisia koskevissa asioissa. Hallitus järjestää opiskelijakunnan jäsenille erilaisia tapahtumia ja muita aktiviteetteja. Lukion opiskelijakunta huolehtii opiskelijoiden viihtyvyydestä myös sopimalla lukiolaisia hyödyttäviä sopimuksia erilaisten yritysten kanssa. Opiskelijakunnalla on yhteistyösopimuksia juoma-automaattiyrityksien kanssa.


Yhteys lukion opiskelijakuntaan

Postiosoite:
Helsingin normaalilyseon lukion opiskelijakunta
PL 38 (Ratakatu 6), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Sähköposti:
opiskelijakunta-norssi helsinki.fi

Opiskelijakunnan hallitus haluaa edustaa ja palvella Norssin opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla. Jos siis mielessäsi on jotakin, mitä mielestäsi opiskelijakunnan hallituksen pitäisi tehdä tai mikä voisi olla koulussamme paremmin, ota yhteyttä! Olemme tavoitettavissa myös koulun käytäviltä.
Sivua muokattu 10.05.17

    © 2009-2018 Helsingin normaalilyseo

Office 365 Outlook Web App (OWA)      Yammer      Flamma      Wilma      Edu 2.0      Office 365