Yliopiston etusivulle Suomeksi
       Helsingin yliopisto Helsingin normaalilyseo
 
Kurssien oppikirjat 2014-2015


 Helsingin normaalilyseo
PL 38 (Ratakatu 6)
00014 Helsingin yliopisto

posti-norssi helsinki.fi

Kanslia:
puh. 02941 28162 (klo 9-15)

Ylioppilastutkintoasiat:
puh. 02941 28164

Palautelomake              Sivukartta

Are you looking for a professional
study visit in the field of education?
Eduvisits in Finland

Instagram

Tulossa: Norssi 150v juhlakoru

Oppikirjat kursseittain lukuvuonna 2014-2015. Lisätietoja saa aineryhmän rehtoria avustavalta opettajalta.


Äidinkieli ja kirjallisuus

1. -3. kurssi: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. Kielenhuollon oppimateriaali: Kielikirja, Sanoma Pro. 3. kurssia varten ilmoitetaan myöhemmin hankittava Grantan numero.
4. -5. kurssi: Särmä ja Kielikirja
6. kurssi: Kurssivihko 6, Käsikirja ja Kielenhuollon vihko
8. kurssi: Kurssivihko 8, Käsikirja ja Kielenhuollon vihko
9. kurssi: Ylioppilastekstejä 2014, Käsikirja ja Kielenhuollon vihko

Biologia ja maantiede

BI1 Happonen ym. Bios 1 Eliömaailma, SanomaPro
BI2 Happonen ym. Bios 2 Solu ja perinnöllisyys, SanomaPro
BI3 Kokkonen ym. Lukion biologia: Ympäristöekologia, Otava
BI4 Kokkonen ym. Lukion biologia: Ihmisen biologia, Otava
BI5 Kirja sovitaan kurssin alkaessa
BI6 Hiekka ym. Abi biologia, Otava

GE1 Anttila-Muilu ym.: GEOS 1 Sininen planeetta, Sanomapro
GE2 Anttila-Muilu ym. GEOS 2 Yhteinen maailma, Sanomapro
GE3 Anttila-Muilu ym. GEOS 3 Haasteiden maailma, Sanomapro
GE4 Fabritius ym. Lukion maantiede 4: Aluetutkimus, Otava
GE5 Anttila-Muilu ym. GEOS 5 Kertauskirja, Sanomapro

Historia ja yhteiskuntaoppi

Kursseilla käytetään Otavan Forum- oppikirjasarjaa lukuun ottamatta lakitiedon kurssia, jolla käytetään WSOY:n Jokaisen lakitieto -kirjaa.

Terveystieto

TE1.1, TE1.3 Fogelholm ym. Terve! 1 Terveyden perusteet, SanomaPro.
TE1.2 Fogelholm ym. Terve! 1 Terveyden perusteet, SanomaPro.
TE3.1 Fogelholm ym. Terve! 3 Terveys ja tutkimus, SanomaPro.

Fysiikka ja kemia

FY1-FY7 Physica 1-7, Sanoma Pro, Hatakka, Saari, Sirviö, Viiri, Yrjänäinen.
FY8/FY11 kirja ilmoitetaan myöhemmin

KE1-KE5 Mooli 1-5, Otava, Lehtiniemi, Turpeenoja.
KE6 Abi kemia, Otava, Lehtiniemi, Turpeenoja.

Matematiika

Pitkä matematiikka: Kangasaho ym. Pitkä matematiikka -sarja (SanomaPro)

MAA11, MAA12, MAA13 Pitkä matematiikka 1. Funktiot ja yhtälöt
MAA21, MAA22, MAA23 Pitkä matematiikka 2. Polynomifunktiot
MAA31, MAA32, MAA33 Pitkä matematiikka 3. Geometria
MAA41, MAA42, MAA43 Pitkä matematiikka 4. Analyyttinen geometria
MAA51, MAA52, MAA53 Pitkä matematiikka 5. Vektorit
MAA61, MAA62, MAA63 Pitkä matematiikka 6. Todennäköisyys ja tilastot
MAA71, MAA72, MAA73 Pitkä matematiikka 7. Derivaatta
MAA81, MAA82, MAA83 Pitkä matematiikka 8. Juuri- ja logaritmifunktiot
MAA91, MAA92, MAA93 Pitkä matematiikka 9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot
MAA101, MAA102, MAA103 Pitkä matematiikka 10. Integraalilaskenta
MAA111, MAA112 Pitkä matematiikka 11. Lukuteoria ja logiikka
MAA121, MAA122 Pitkä matematiikka 12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä
MAA131 Oppikirja ilmoitetaan kurssin alkaessa
MAA132  Pitkä matematiikka 13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi
MAA141, MAA142 Pitkä matematiikka 14. Kertaus. Lisäksi jokin vanhojen ylioppilastehtävien kokoelma
MAA151, MAA161 Ei oppikirjaa
MAA171 Oppikirja ilmoitetaan kurssin alkaessa

Lyhyt matematiikka:
MAB11 Etelämäki ym. Summa 1. Lausekkeet ja yhtälöt. Edita
MAB21 Etelämäki ym. Summa 2. Geometria. Edita
MAB31 Etelämäki ym. Summa 3. Matemaattisia malleja I. Edita
MAB41 Etelämäki ym. Summa 4. Matemaattinen analyysi. Edita
MAB51 Etelämäki ym. Summa 5. Tilastot ja todennäköisyys. Edita
MAB61 Etelämäki ym. Summa 6. Matemaattisia malleja II. Edita
MAB71 Etelämäki ym. Summa 7. Talousmatematiikka. Edita (suositus vuoden 2014 painos)
MAB81 Etelämäki ym. Summa 8. Matemaattisia malleja III. Edita
MAB91 Etelämäki ym. Summa Kertauskirja. Edita
Lisäksi jokin vanhojen ylioppilastehtävien kokoelma
MAB101 Oppikirja ilmoitetaan kurssin alkaessa

Uskonto (ev.lut.)

UE1.1 Hanki ym. (2009). Silta 1. Uskonto ja Raamattu (WSOYpro/Sanoma Pro)
UE1.2 Hanki ym. (2009). Silta 1. Uskonto ja Raamattu (WSOYpro/Sanoma Pro)
UE1.3 Hanki ym. (2009). Silta 1. Uskonto ja Raamattu (WSOYpro/Sanoma Pro)
UE2.1 Hanki ym. (2009). Silta 2. Kristinuskon historia (WSOYpro/Sanoma Pro)
UE2.2 Hanki ym. (2009). Silta 2. Kristinuskon historia (WSOYpro/Sanoma Pro)
UE3.1 Hanki ym. (2009). Silta 3. Etiikka ja kirkon oppi (WSOYpro/Sanoma Pro)
UE3.2 Hanki ym. (2009). Silta 3. Etiikka ja kirkon oppi (WSOYpro/Sanoma Pro)
UE4.1 Ikkala ym. (2012). Uusi Arkki 4. Maailmanuskonnot (Edita)
UE5.1 Ikkala ym. (2012). Uusi Arkki 5. Uskonto Suomessa. (Edita)

Elämänkatsomustieto

ET11/ET21/ET31: Sovitaan kurssin alkaessa.
ET41: Ikkala ym. (2012). Uusi Arkki 5. Uskonto Suomessa (Edita)
ET51: Uusi Arkki 4. Maailmanuskonnot (Edita)

Psykologia

PS11: Vilkko-Riihelä & Laine: Mielen maailma 1* Psykologian perustiedot.
PS12: Vilkko-Riihelä & Laine: Mielen maailma 1* Psykologian perustiedot.
PS13: Vilkko-Riihelä & Laine: Mielen maailma 1* Psykologian perustiedot.
PS21: Vilkko-Riihelä & Laine: Mielen maailma 2* Kehityspsykologia.
PS22: Vilkko-Riihelä & Laine: Mielen maailma 2* Kehityspsykologia.
PS31: Laine & Vilkko-Riihelä: Mielen maailma 3* Ihminen ja tieto.
PS32: Laine & Vilkko-Riihelä: Mielen maailma 3* Ihminen ja tieto.
PS41: Laine & Vilkko-Riihelä: Mielen maailma 4* Tunteet, motiivit ja taitava ajattelu.
PS42: Laine & Vilkko-Riihelä: Mielen maailma 4* Tunteet, motiivit ja taitava ajattelu.
PS51: Vilkko-Riihelä & Laine: Mielen maailma 5* Persoonallisuus ja mielenterveys.
PS71: ei kurssikirjaa

*) SanomaPro. 2012, uudistettu painos

PS11-PS13 kursseille saatavilla myös digikirja: eMielen maailma 1

Filosofia

Filosofian Odysseia (Edita).


Englanti

EN1-EN8: Open Road (Otava)
EN14: Abi englanti (Otava)
EN9 ja EN13: ei oppikirjaa

Latina

Kurssit LAB31, LAB32, LAB21/ LAB33 ja LAB22/LAB34
Kallela-Palmén, Clavis Latina 1: a) tekstit ja kultturi b) kielioppi ja harjoitukset

LAB23/LAB35, LAB24/LAB36, LAB25/LAB37 ja LAB26/LAB38
Kallela-Palmén, Clavis Latina 2: a) tekstit ja kultturi b) kielioppi ja tehtävät
Kursseilla LAB27 ja LAB28 ei käytetä oppikirjaa

Italia

Kurssit IA1 ja IA 2:
Imperato-Kuusela-Meurman-Feroldi, Bella vista 1

Ranska

A-ranska:

RAA11: Voilà! 2 Textes et exercices (Otava)
RAA21: Sur le vif 2B Textes et exercices (Otava)
RAA31: Sur le vif 2C Textes et exercices (Otava)
RAA41: Sur le vif 3A Textes et exercices (Otava)
RAA51: Sur le vif 3B Textes et exercices (Otava)
RAA61: Sur le vif 3C Textes et exercices (Otava)
RAA81: Sur le vif 3C Textes et exercices (Otava) 
RAA91 / RAB291 / RAB3111: Ranskan kielioppi ja harjoitukset (Otava)

B2-, B3-ranska:
RAB311: Voilà! 1 Textes pour le lycée et Voilà! 1 Exercices pour le lycée (Otava)
RAB321: Voilà! 1 Textes pour le lycée et Voilà! 1 Exercices pour le lycée (Otava)
RAB331/ RAB211: Voilà! 2 Textes et exercices (Otava)
RAB341/ RAB221: Voilà! 2 Textes et exercices (Otava)
RAB351/ RAB231: Voilà! 3 Textes et exercices (Otava)
RAB361 /RAB241: Voilà! 3 Textes et exercices (Otava)
RAB371 / RAB251: Voilà! 4 Textes et exercices (Otava)
RAB381 / RAB261: Voilà! 4 Textes et exercices (Otava)
RAB391 / RAB271: Voilà! 5 Textes et exercices (Otava)
RAB3101/RAB281: Voilà! 6 Textes et exercices (Otava)

Ruotsi

RUA 1 - 6 /SÄR Inne
RUA7/SÄR Galleri 6
RUA8/SÄR Dags 6 - 7
RUA10/SÄR Dags grammatik

RUB11/LAP Galleri 1 ja Galleri Grammatik
RUB12/MÄÄ Magnet 1
RUB21/MÄÄ Magnet 2
RUB22/LAP Galleri 2
RUB31 ja RUB32/MÄÄ Magnet 3
RUB41 ja RUB42/LIU Galleri 4
RUB43/MÄÄ Magnet 4
RUB51/LIU Galleri 5
RUB51/LAP Galleri 5
RUB61/MÄÄ Magnet 6
RUB71/LAP Galleri 7
RUB8/MÄÄ Signal
RUB9/LAP Galleri Grammatik

Saksa

SAB311 Otava Kelkka etc Kurz und gut Texte 1-2 + Ûbungen
SAB321 Otava Kelkka etc Kurz und gut Texte 1-2 + Ûbungen ja
Kurz und gut 3 Texte + Ûbungen
SAB331 SAB211 Otava Busse etc Panorama Deutsch 1-3 Texte + Kurssi 1 Ûbungen
SAB341 SAB221 Otava Busse etc Panorama Deutsch 1-3 Texte + Kurssi 2 Ûbungen
SAB351 SAB231 Otava Busse etc Panorama Deutsch 1-3 Texte + Kurssi 3 Ûbungen
SAB361 SAB241 Otava Busse etc Panorama Deutsch 4-6 Texte + Kurssi 4 Ûbungen
SAB371 SAB251 Otava Busse etc Panorma Deutsch 4-6 Texte + Kurssi 5 Ûbungen
SAB381 SAB261 Otava Busse etc Panorama Deutsch 4-6 Texte + Kurssi 6 Ûbungen +
WSOY Kultalahti etc Viel Erfolg! (kielioppi)

SAB391 SAB271 Otava Busse etc Panorama Deutsch 7-8 Texte + WSOY Kultalahti etc Viel Erfolg! (kielioppi)
SAB3101 SAB281 Otava Busse etc Panorama Deutsch 7-8 Texte + WSOY Kultalahti etc Viel Erfolg! (kielioppi)

Venäjä

Kurssit VEB31, VEB32, VEB21/VEB33 ja VEB22/VEB34:
Otava: Jegorenkov, Piispanen, Väisänen: Mozhno 1 tekstikirja ja harjoituskirja

Kurssit VEB23/VEB35, VEB24/VEB36, VEB25/VEB37 ja VEB26/VEB38:
Otava: Jegorenkov, Piispanen: Mozhno 2 teksikirja ja harjoituskirja
Kurssi VEB27/VEB39:
Otava: Huttunen, Jegorenkov,Piispanen: Mozhno 3 Tekstit ja harjoitukset
Sivua muokattu 07.01.15

    © 2009-2017 Helsingin normaalilyseo

Office 365 Outlook Web App (OWA)   Flamma     Wilma      Edu 2.0