Yliopiston etusivulle Suomeksi
       Helsingin yliopisto Helsingin normaalilyseo
 
Erityisopetus


 Helsingin normaalilyseo
PL 38 (Ratakatu 6)
00014 Helsingin yliopisto

posti-norssi helsinki.fi

Kanslia:
puh. 02941 28162 (klo 9-15)

Ylioppilastutkintoasiat:
puh. 02941 28164

Palautelomake              Sivukartta

Are you looking for a professional
study visit in the field of education?
Eduvisits in Finland

Instagram

Helsingin normaalilyseossa osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on auttaa oppilaita selviytymään edellytystensä mukaisesti peruskoulun yleisistä tavoitteista. Tähän pyritään yksilöllistämällä opetus oppilaiden tarpeiden mukaan. Erityisopetuksella tuetaan omassa luokassa tai perusopetusryhmässä tapahtuvaa oppimista yksilöllisenä opetuksena, pienryhmäopetuksena tai luokassa tapahtuvana samanaikaisopetuksena. Helsingin normaalilyseon osa-aikaisen erityisopetuksen alueet ovat:

 • lukemis- ja kirjoittamishäiriöisten erityisopetus
 • matematiikan, kielten ja muiden oppiaineiden erityisopetus
 • tunne-elämän ja sosiaalisen toiminnan kehitystä tukeva erityisopetus
 • oppimisvaikeuksisten oppilaiden erityisopetus

Erityisopetuksen avulla tuetaan oppilaan opiskelu- ja sosiaalisia taitoja, itseluottamusta ja koulumotivaatiota. Oppilaan tukeminen aloitetaan mahdollisimman varhain.

Erityisopettajien tehtäviin sisältyy:

 • erityisopetus eri oppiaineissa
 • yhteistyö oppilaiden huoltajien, opettajien, rehtoreiden, koulun muun oppilashuollon sekä koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa
 • yksilö- ja ryhmädiagnostisten kokeiden ja testien järjestäminen peruskoulussa ja lukiossa
 • lausuntojen antaminen
 • konsultointiapu aineenopettajille
 • laaja-alaisen erityisopetuskoulutuksen harjoittelun ohjaaminen

Erityisopettajina toimivat:

 • Laura Saarelma ja Jorma Falkenberg, puh 09 19128168, 050 4480911
 • Olli Hyvönen, puh. 09 19128158, 050 5460677Sivua muokattu 14.01.14

    © 2009-2018 Helsingin normaalilyseo

Office 365 Outlook Web App (OWA)      Yammer      Flamma      Wilma      Edu 2.0      Office 365